Parkolási szabályzat

Érvényes: 2023.06.03. – 2023.08.31.

A Parkolási Szabályzat hatálya területileg kiterjed az Aquaréna Kft. által üzemeltetett Aquaréna Szabadidő Park területén kialakított magánparkolóra. A Parkolási Szabályzat személyi hatálya kiterjed a jelzett parkolót járművek időszakos tárolására igénybe vevő személyekre.

A parkoló kizárólag az Aquaréna Kft. üzemeltetésében lévő Aquaréna Szabadidő Park látogatói számára térítésmentesen van fenntartva.

Fogalom meghatározások:

Parkoló: A Parkolási Szabályzat területi hatálya alá tartozó területek összessége, ahol a vendégek járműveiket a parkolóba történő behajtást követően tárolják.

Vendég: Azon természetes és jogi személyek köre, akik vagy amelyek tulajdonát képező járművét használó személyek a parkolóba való behajtással a szolgáltatást igénybe veszik (parkolási szerződés).

Parkolási szerződés: Olyan kétoldalú megállapodás, amely a parkoló üzemeltetője és a vendég között jön létre, a parkolóba történő behajtással.

Üzemeltető: Aquaréna Kft. (1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49. sz. Adószám: 11901345-2-42)

A parkoló használatára vonatkozó szabályok

A parkolóba való behajtás a bejáratnál szolgálatot teljesítő Biztonsági szolgálat munkatársa által közölt szabályok betartásának figyelembevételével történhet.

A vendég a parkolóba történő behajtással tudomásul veszi, hogy alá kell vetnie magát a parkoló rendszabályainak.

A parkolót igénybe vevő vendég tudomásul veszi, hogy a leállított jármű őrzésért, a parkolás során a járműben keletkezett károkért, a járműben elhelyezett tárgyakért, értékekért az Aquaréna Kft. felelősséget nem vállal.

A jármű leállítása utána a járművet az előírásoknak megfelelően biztosítani kell, a kéziféket be kell húzni és a járművet be kell zárni, vagy egyéb módon a vagyonvédelmét biztosítani.

A parkoló minden nap 08:00-20:00 időtartamban üzemel térítésmentesen. A parkolóban 20:00 óra után éjszakázni, egyéb célból tartózkodni tilos!

A parkolóba való behajtás akkor nem lehetséges, ha rendkívüli esemény miatt, az Aquaréna Kft. a parkolót lezárja, illetve akkor, ha a parkoló megtelt.

Tilos a parkolóban

Amennyiben a vendég vagy a parkolóban tartózkodó bármely más személy megzavarja a parkoló üzemetetési rendjét, megszegi a tilalmakat, veszélyezteti a parkoló biztonságát, az üzemeltető jogosult őt kiutasítani a parkolóból.

Ha a kiutasítás eredménytelen, az üzemeltető bejelentéssel él az illetékes hatóságok irányába és ezen bejelentés eszközölésével intézkedik a parkoló rendjét megzavaró személy, illetve a parkoló biztonságos üzemmenetét veszélyeztető jármű eltávolíttatásáról, nyilvános területre történő elszállíttatásáról a szabálytalanságot előidéző vendég költéségre.

A parkolást igénybe vevő köteles az általa más járműben okozott kárt megtéríteni. Az ilyen jellegű eseteket azonnal jelenteni kell a parkoló üzemeltetőjének.

Az üzemeltető nem felelős harmadik személy magatartásáért, különösen az általa okozott sérülésekért, vandalizmusért, lopásért, függetlenül attól, hogy a harmadik fél jogosan vagy jogosulatlanul tartózkodik a parkolóban.